top of page
Logo Job Booster.jpg

Egbert Klop gaat samen met André Rijfers in de week van 12 t/m 19 oktober voor de stichting Woord & Daad en als voorzitter van onze RegioOndernemers Midden-Holland naar Burkina Faso. Doel van het bezoek is te onderzoeken welke toekomstige rol de RegioOndernemers in samenwerking met het Hoornbeeck College kan gaan vervullen voor het vakonderwijs in Burkina Faso. Dit alles onder de supervisie van Woord & Daad. De reis staat in het kader van het ambitieuze Job Booster programma van Woord & Daad en ligt in het verlengde van de in januari 2017 door de RegioOndernemers ingerichte twee werkplaatsen voor vakonderwijs op de vakschool in Ouahigouya in het zeer arme noorden van Burkina Faso.


Doelstellingen van het Job Booster programma zijn:

  • versterking van de samenwerking en het netwerken met de private sector;

  • vraaggestuurd vakonderwijs, gerichte modulaire opleidingen;

  • 20.800 studenten in vier jaar;

  • minimaal 15.000 studenten in vier jaar aan een baan helpen c.q. een eigen bedrijf te laten starten;

  • 50% van de studenten is vrouwelijk;

  • kwaliteitsverbetering van de 41 vakscholen;

  • samenwerking met de lokale overheid met betrekking tot ontwikkeling van jongeren en hun werkgelegenheid;

  • (Inter)nationaal netwerk voor werkgelegenheid (onder andere met Noorse, Nederlandse, Franse en Burkinese partijen).

Afbeelding Burkina Faso.png
Foto vakschool.jpg
bottom of page